Algemeen voorbeeld van een bezwaarschrift

Op deze pagina vindt u een algemeen voorbeeld van een bezwaarschrift, dat wil zeggen dat u dit voorbeeld makkelijk kunt aanpassen en vervolgens in elke situatie kunt gebruiken. Hierbij is het wel belangrijk dat u enkele regels in acht neemt bij het schrijven en versturen van uw bezwaarschrift. Hiermee voorkomt u vertraging in de behandeling van uw brief. Wanneer u uw bezwaarschrift aan een (semi-)overheidsinstantie richt is het waarschijnlijk dat deze instantie een maximale behandelingstermijn hanteert voor aangetekende bezwaren. Door uw bezwaar aangetekend te versturen hebt u altijd een bewijs van verzending en ontvangst. Zo kunt u later eventueel makkelijker uw gelijk aantonen bij een overschrijding van de behandelingstermijn.

Algemeen voorbeeld

Wanneer u bezwaar wilt aantekenen kunt u daarvoor dit algemene voorbeeld hanteren. Vergeet uiteraard niet alle gegevens in het voorbeeld te veranderen aan uw situatie. Wanneer u uw bezwaar meteen naar de juiste afdeling stuurt verkort u de behandelingstermijn. Kijk daarom op de website, of bel, de instantie of het bedrijf waaraan u het bezwaarschrift wilt schrijven voor het correcte adres.