Bezwaarschrift tegen de woz waarde

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw huis dan kunt u dit doen door middel van een bezwaarschrift, gericht aan uw gemeente. Verderop deze pagina kunt een voorbeeld brief hiervoor vinden.

Waarom bezwaar maken?

De WOZ-waarde van uw huis vormt de basis voor een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen. Hoe hoger de vastgestelde waarde van uw huis, hoe hoger deze belastingen en heffingen zullen zijn. De belangrijkste kostenpost onder deze belastingen is de Onroerende Zaak Belasting, de OZB.

Wanneer bezwaar maken

U dient uw bezwaar tegen de beschikking maximaal 6 weken na ontvangst in te dienen bij de gemeente. Wanneer u geen tijd hebt om binnen deze 6 weken formeel bezwaar aan te tekenen, dan kunt u pro-forma bezwaar aantekenen, waarbij u de bewijslast later zult overhandigen. Overigens moet het betwiste verschil van WOZ waarde wel minimaal 3-5% van de totale waarde bedragen, anders zal het bezwaar onmiddellijk afgewezen worden.

Hoe bezwaar maken

Het maken van bezwaar tegen de beschikking WOZ kan door middel van een bezwaarschrift. Hierin betoogt u waarom de vastgestelde waarde op 1 januari van het voorgaande jaar niet correct was en naar beneden bijgesteld dient te worden. U dient hiervoor een terdege ondersteuning te geven. Uw eerste anker hierbij is het taxatierapport van de gemeente. Hierin wordt aangegeven welke panden in uw buurt als referentie gebruikt zijn voor het vaststellen van de waarde van uw huis. Wanneer uw huis op bepaalde punten afwijkt van de referentiepanden (het is bijvoorbeeld kleiner dan op de beschikking staat, het ligt op een drukke plek of naast een school), dan kunnen deze punten een basis voor uw bezwaar vormen. Ook kan het zijn dat de referentiepanden een ander type pand zijn, zoals een hoekhuis i.p.v. uw rijtjeswoning. Verder kan het zijn dat uw huis in een slechtere staat van onderhoud verkeert. Als deze argumenten kunt u verwerken in uw bezwaarschrift waarvan u hier een voorbeeld kunt downloaden.

Wanneer een reactie op uw bezwaarschrift WOZ

De gemeente moet nog binnen het jaar waarin u bezwaar hebt aangetekend reactie hierop geven, met een minimum termijn van 6 weken. Wanneer u binnen deze tijd geen reactie hebt ontvangen kunt u de gemeente in gebreke stellen.