Bezwaarschrift voor de belastingdienst

Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen een aanslag of beslissing van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift opstellen. In het verleden was het zo dat u hiervoor een eigen brief moest opstellen, waarin u uw situatie uitlegde en aangaf wat u veranderd wilde zien. Dit is in principe nog steeds zo, echter is het bezwaarschrift voor de belastingdienst nu ook geautomatiseerd en kunt u dit nu op internet invullen. Ook is er de mogelijkheid om online een formulier af te drukken wat u vervolgens handmatig kunt invullen en opsturen naar de belastingdienst.

Het online bezwaarschrift van de belastingdienst.

Hoewel de online methode van de belastingdienst veruit het duidelijkst is kunt u nog steeds  in uw eigen opzet een brief schrijven. Die dient dan wel aan enkele criteria te voldoen. Wij raden u dan ook aan om het online bezwaarschrift voor particulieren te gebruiken.
Wanneer u zakelijk bezwaar wilt maken en toch zelf een bezwaarschrift wilt samenstellen dan dient daarin in ieder geval voldaan te worden aan de volgende eisen:

  • Naam en het adres van uw onderneming
  • Naam van uw belastingadviseur (indien van toepassing)
  • Uw eigen naam
  • Uw telefoonnummer
  • Het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer waartegen u bezwaar maakt
  • Een correcte datum van schrijven en een handtekening onderaan de brief