Een Bezwaarschrift Voorbeeld vindt u hier!

Wanneer u op zoek bent naar een goed voorbeeld van een bezwaarschrift, of naar enkele tips bij het schrijven van uw bezwaar, dan zit u hier goed. Op deze site vindt u enkele voorbeelden van schrijven waarin bezwaar wordt gemaakt. Door de handige sortering kunt u gemakkelijk een voorbeeldbrief vinden die op uw situatie van pas is. Kortom, alle informatie voor het schrijven van een bezwaarschrift vindt u hier.


Het bezwaarschrift

In de wet staat opgenomen dat wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent, u bezwaar kunt maken door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Vaak is het van belang dat u belanghebbende bent bij het genomen besluit. Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen het besluit van het UWV om het ontslag van uw buurman goed te keuren, bent u in de meeste gevallen geen belanghebbende. Uiteraard kunnen er wel redenen zijn waarom u in dit geval belanghebbende bent. Kijk daarom goed naar de omstandigheden van het geval. Verder is het verstandig om gebruik te maken van een voorbeeld voor een bezwaarschrift, zodat u deze met uw brief kunt vergelijken.

De vereisten

In een bezwaarschrift dient u allereerst uw naam, uw adres en de datum te zetten. Vermeld vervolgens tegen wel besluit u bezwaar maakt gevolgd met de reden waarom u bezwaar maakt. Probeer dit zo goed mogelijk uiteen te zetten. Vergeet hierna niet een handtekening onder de brief te zetten. Wanneer u stappen overslaat, kan dit ervoor zorgen dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard, waardoor de bezwaarschriftprocedure niet zal starten. Maak gebruik van bezwaarschrift voorbeelden, zodat uw bezwaarschrift wel in behandeling zal worden genomen.

Het indienen

Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit zal vervolgens een bestuursrechtelijke procedure starten.  Het bestuursorgaan zal in meeste gevallen alle relevante belangen en feiten in heroverweging te nemen en vervolgens een beslissing maken.

De termijn

Het bezwaarschrift dient binnen zes weken te worden ingeleverd. Dit termijn geldt vanaf de dag na de dag van de officiële bekendmaking. Wanneer dit niet tijdig gebeurd, zal het bezwaarschrift hoogstwaarschijnlijk niet in behandeling worden genomen. Zorg dus dat u het termijn niet overschrijdt.

Het schrijven van het bezwaarschrift

Denk allereerst heel goed uit waarom u een bezwaarschrift wilt gaan schrijven. Zet alvast uiteen wat de bezwaren zijn en of deze relevant, juist en redelijk zijn. Bekijk vervolgens een bezwaarschrift voorbeeld of bekijk meerdere voorbeelden. Hierdoor wordt schrijven van de brief een stuk gemakkelijker. Hoewel de voorbeelden zo compleet mogelijk zijn, dient u natuurlijk zelf wel altijd de brief aan te passen aan de situatie. Het is aan te raden hierbij zo compleet en grondig mogelijk te zijn om zo de kansen op een succesvol bezwaar zo groot mogelijk te laten zijn.

Laat, wanneer het af is, uw bezwaarschrift nog door anderen nakijken en vergelijk het met de bezwaarschrift voorbeelden.

Vervolgens is het tijd om het bezwaarschrift te gaan verzenden. Vergewis u er ook van dat u de brief aan de juiste instantie en het juiste adres/afdeling richt. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw bezwaarschrift aankomt, dan kunt u ervoor kiezen om de brief per aangetekende post te verzenden. De kosten hiervan bedragen enkele euro’s, maar hiermee weet u wel zeker dat uw brief ontvangen is. Wanneer u uw bezwaarschrift aangetekend verzonden hebt kunt u een eventuele overschrijding van het bezwaarschrifttermijn op deze manier makkelijker aantonen.